Increment de la quota social

A l’Assemblea General celebrada el passat 12 de juny, es va acordar incrementar la quota social a 15’00 euros anuals.

Durant la primera quinzena de setembre es passarà a cobrament els rebuts de les quotes domiciliades.

Desplaça cap amunt